Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M).

Lijst van regelingen voor oudedagsvoorziening en gezinsverzorging welke zijn aangewezen als pensioenregeling

Besluit van 25 mei 1971, nr. B71/9428

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Hierbij doe ik u toekomen een herziene lijst van pensioenfondsen die in het algemeen bedrijfstaksgewijze voorzien in regelingen voor oudedagsvoorziening en veelal tevens gezinsverzorging. Omdat deze regelingen hetzij mede voorzien in een spaarregeling voor gemoedsbezwaarden, hetzij om andere redenen niet als zuivere pensioenregeling kunnen worden beschouwd, zijn zij aangewezen als pensioenregeling.

2. De aanschrijving van 12 augustus 1965, nr. B5/10909 (LB'65-5) is hiermede vervallen.

Bijlage

Agrarische- en Voedselvoorzieningshandel

Stichting "bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische- en Voedselvoorzieningshandel" te 's-Gravenhage.

Apothekers-Assistenten

Stichting "Algemeen Pensioenfonds voor de Apothekers-Assistenten" te 's-Gravenhage.

Architectenbureaux

Stichting "Pensioenfonds voor de Architectenbureaux" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Baggerbedrijf

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor het Baggerbedrijf" te 's-Gravenhage.

Bakkersbedrijf

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf" te Groningen.

Baksteenindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Baksteenindustrie" te Arnhem, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Banketbakkersbedrijf

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor het Banketbakkersbedrijf" te 's-Gravenhage, adres: Ged. Zuiderdiep 31 te Groningen.

Beroepsvervoer over de weg

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg" te 's-Gravenhage, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Betonmortelindustrie

"Bedrijfspensioenfonds voor de Betonmortelindustrie" te Rotterdam.

Betonwarenindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Betonwarenindustrie" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Bitumineuze Dakbedekkingsbedrijf

"Bedrijfspensioenfonds voor het Bitumineuze Dakbedekkingsbedrijf" te Rotterdam.

Bouwnijverheid

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid" te Amsterdam.

Cartonnageindustrie en de Papierenzakkenindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Cartonnageindustrie en de Papierenzakkenindustrie" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Confectie-industrie

Stichting "Algemeen Pensioenfonds voor de Confectie-Industrie" te Amsterdam.

Coöperatief Verzekeringsfonds

Het Coöperatief Verzekeringsfonds te Leeuwarden.

Detailhandel in brandstoffen

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Nederlandse Detailhandel in Brandstoffen" te 's-Gravenhage.

Detailhandel in melk en zuivelproducten

"Bedrijfspensioenfonds voor de detailhandel in melk- en zuivelproducten" te Utrecht, adres: Nijenoord 1 te Utrecht.

Drankindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Drankindustrie" te 's-Gravenhage, adres: Nationale Levensverzekering-Bank NV te Rotterdam.

Exporteurs, importeurs en groothandelaren in pluimvee, wild en tamme konijnen

"Pensioenfonds voor Exporteurs, Importeurs en Groothandelaren in Pluimvee, Wild en Tamme Konijnen" te 's-Gravenhage.

Film- en bioscoopbedrijf

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Glazenwassers- en schoonmaakbedrijf

"Bedrijfspensioenfonds voor het glazenwassers- en schoonmaakbedrijf" te Utrecht, adres: Nijenoord 1 te Utrecht.

Grafische bedrijven

Stichting "Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven" te Amsterdam.

Groenten- en fruitverwerkende industrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie" te Leiden, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Groothandel in levensmiddelen

"Bedrijfspensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen" te 's-Gravenhage.

Groothandel in vlakglas, groothandel in verf, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf" te Rotterdam.

Handel in bouwmaterialen

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de handel in Bouwmaterialen" te Amsterdam.

Horecabedrijf

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor het Horecabedrijf" te 's-Gravenhage, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Houten emballage Industrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Houten Emballage Industrie" te Delft.

Houthandel

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Houthandel" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Houtwaren en borstelindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Houtwaren en Borstelindustrie" te Amsterdam.

Kalkzandsteenindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Kalkzandsteenindustrie" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Kappersbedrijf

"Bedrijfspensioenfonds voor het kappersbedrijf" te Utrecht, adres: Nijenoord 1 te Utrecht.

Kerkelijk en maatschappelijk werk

Stichting "Pensioen- en Spaarfonds voor de RK Kerkelijke en Maatschappelijke Instellingen" te s'-Gravenhage.

Koopvaardij

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Kruideniersbedrijf

"Bedrijfspensioenfonds voor het kruideniersbedrijf" te Utrecht, adres: Nijenoord 1 te Utrecht.

Landbouw

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw" te 's-Gravenhage.

Lederindustrie

Stichting "Pensioenfonds voor de Nederlandse Industrie" te 's-Gravenhage.

Maatkledingbedrijf

Stichting "Algemeen Pensioenfonds voor het Maatkledingbedrijf" te Amsterdam.

Metaalindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie" te 's-Gravenhage, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

 

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Kleine Metaalnijverheid" te s-Gravenhage.

Meubelindustrie en meubileringsbedrijven

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Opticiensbedrijven

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor het Personeel van Opticiensbedrijven" te Amsterdam.

Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf, handel in scheepsbenodigdheden, zeilmakers- en scheepstuigersbedrijf

Stichting "Pensioenfonds ROMAZO SZS" te Utrecht.

Rijn- en binnenvaart

Stichting "Pensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart" te Rotterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Schildersbedrijf

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor het Schildersbedrijf" te 's-Gravenhage.

Schoenindustrie

Stichting "Pensioenfonds voor de Beambten in de Schoenindustrie" te Tilburg.

 

Stichting "Algemeen Pensioenfonds voor de Schoenindustrie" te ilburg.

Schoenmakerij

"Bedrijfspensioenfonds voor de schoenmakerij" te Utrecht, adres: Nijenoord 1 te Utrecht.

Sigarenbedrijf en aanverwante bedrijven

Vereniging "Nederlands Pensioenfonds voor het Sigarenbedrijf en Aanverwante Bedrijven" te Eindhoven.

Slagersbedrijf

Stichting "De Samenwerking" Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf te 's-Gravenhage.

Strokartonindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Strokartonindustrie" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Suikerverwerkende industrie

"Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerverwerkende Industrie" te 's-ravenhage, adres: Ged. Zuiderdiep 31 te Groningen.

Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie

"Bedrijfspensioenfonds voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie" te Amsterdam, adres: Ged. Zuiderdiep 31 te Groningen.

Tandtechniek

"Pensioenfonds voor de tandtechniek" te Utrecht, adres: Nijenoord 1 te Utrecht.

Textielindustrie

Stichting "Twents-Gelders Bedrijfspensioenfonds voor de Textielindustrie" te Enschede, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

 

Stichting "Centraal Pensioenfonds voor de Nederlandse extielindustrie" te Tilburg.

 

Stichting "Algemeen Pensioenfonds voor de Tilburgse Wolindustrie" te ilburg.

Textielreiniging

Stichting "Bedrijfspensioenfonds Textielreiniging" te 's-Gravenhage, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Tonelisten

Vereniging "Het Algemeen Pensioenfonds van Nederlandse Tonelisten" te Amsterdam.

Verbruikscoöperaties

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Verbruikerscoöperaties" te Utrecht.

Verfindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de verfindustrie" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Vervoer- en havenbedrijven

Stichting "Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven" te Rotterdam.

Vleeswarenindustrie

Stichting "Bedrijfspensioenfonds voor de Vleeswarenindustrie" te 's-Gravenhage.

Volksgezondheid en maatschappelijk werk

Stichting "Pensioenfonds Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk" te Amsterdam.

Woningbouwcorporaties

Stichting "Pensioenfonds voor de Woningbouw corporaties" te Amsterdam, adres: Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam.

Zeevisserij

"Bedrijfspensioenfonds voor de Zeevisserij" te Amsterdam.