Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65.

Aanwijzing pensioenregeling voor het Horecabedrijf

Directoraat Generaal Belastingdienst

Team ondernemingen

Besluit van 10 januari 2003, nr. DGB2002/6376M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is op grond van artikel 19d van de Wet op de loonbelasting 1964, besloten de pensioenregeling van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Horecabedrijf, aan te wijzen als pensioenregeling.