Gepubliceerde beleidsbesluiten artikelgewijs
Artikel 10 Wet LB Loon
Artikel 11 Wet LB Vrijgesteld loon
Artikel 12a Wet LB Fictief loon aanmerkelijk belang werknemer
Artikel 18 Wet LB Pensioen
Artikel 18a Wet LB Ouderdomspensioen
Artikel 18b Wet LB Partnerpensioen
Artikel 18c Wet LB Wezenpensioen
Artikel 18d Wet LB Overschrijden maximaal uitkeringsniveau
Artikel 18e Wet LB
(tot en met 31 december 2004)
Overbruggingspensioen
Artikel 18e Wet LB
(vanaf 1 januari 2005)
40-deelnemingsjarenpensioen
Artikel 18f Wet LB Nabestaandenoverbruggingspensioen
Artikel 18g Wet LB Dienstjaren / Pensioengevend loon
Artikel 18h Wet LB (vervallen per 1 april 2017) Pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer
Artikel 18i Wet LB
(tot en met 31 december 2004)
Vervroegde uittreding
Artikel 19 Wet LB Loon aanzienlijk lager dan gebruikelijk
Artikel 19a Wet LB Verzekeraar pensioen en stamrecht
Artikel 19b Wet LB Afzien en afkoop
Artikel 19c Wet LB Rechtszekerheid
Artikel 19d Wet LB Aanwijzingsbevoegdheid
Artikel 19e Wet LB Vervallen per 1 januari 2007
Artikel 19f Wet LB Delegatiebepaling
Artikel 19g Wet LB
(vanaf 1 januari 2006)
Levensloopregeling
Artikel 22ca Wet LB Levensloopverlofkorting
Artikel 32ba Wet LB
(vanaf 1 januari 2005)
Regeling voor vervroegde uittreding
Artikel 36a Wet LB Overgangsbepalingen Bestaande aanspraken op vakantieverlof en compensatieverlof
Artikel 36b Wet LB Overgangsbepalingen verzekeraar op 31 december 1994 bestaande pensioenaanspraken
Artikel 37 Wet LB Overgangsbepalingen stamrechten van voor 1 januari 1995
Artikel 38 Wet LB Overgangsrecht uitkeringen uit op 31 december 1994 bestaande aanspraak
Artikel 38a Wet LB
(tot en met 31 december 2004)
Prepensioen
Artikel 38b Wet LB
(tot en met 31 december 2004)
Overgangsrecht op 1 juni 1999 bestaande pensioenregelingen
Artikel 38b Wet LB
(vanaf 1 januari 2005)
Overgangsrecht niet kwalificerende pensioenregelingen
Artikel 38c Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande VUT-regeling
Artikel 38d Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande prepensioenregeling
Artikel 38e Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande ouderdomspensioenregeling
Artikel 38f Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande regeling voor overbruggingspensioen
Artikel 38g Wet LB 40-deelnemingsjarenpensioen en inbouw overbruggingspensioen, VUT en prepensioen
Artikel 38n Wet LB
(vanaf 1 april 2017)
Overgangsrecht voor op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken
Artikel 38o Wet LB
(vanaf 1 april 2017)
Afkoop op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken
Artikel 38p Wet LB
(vanaf 1 april 2017)
Oudedagsverplichting
Artikel 38q Wet LB
(vanaf 1 april 2017)
Begrenzing pensioenopbouw in eigen beheer bij afkoop of omzetting in oudedagsverplichting
Artikel 39d Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2011 bestaande levensloopregelingen
Artikel 39f Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten