Samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)
(versie 29 september 2017)

De samenstelling van het CAP is als volgt:

De Mededeling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen bevat nadere informatie over de taak en werkwijze van het CAP.

Postadres
Belastingdienst/kantoor Utrecht (Courtyard Building)
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
t.a.v. de heer mr. C. van Nieuwamerongen
Postbus 18500
3501 CM Utrecht

E-mail
Vragen over de fiscale behandeling van pensioen met een regio-overstijgend karakter kunnen ook per e-mail aan het CAP worden voorgelegd. In de Mededeling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen is nadere informatie opgenomen over de vragen die aan het CAP voorgelegd kunnen worden. Vragen die niet op het werkterrein van het CAP liggen, kan men voorleggen aan de Belastingtelefoon (0800-0543) of aan de competente eenheid van de Belastingdienst.

Door hier te klikken kunt u een e-mail sturen aan het CAP.