Overzicht V&A en handreikingen artikel 10 Wet LB Loon
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 10, eerste lid, Wet LB