Overzicht V&A en handreikingen artikel 11 Wet LB Vrijgesteld loon
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013)