Overzicht artikel 13 Wet LB Waardering loonbestanddelen

Artikel 13, vijfde lid, Waardering loonbestanddelen