Overzicht V&A en handreikingen artikel 18 Wet LB Pensioen
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 18, eerste lid, Wet LB