Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 18b Wet LB Partnerpensioen
Artikel 18b, eerste lid, Wet LB
Artikel 18b, tweede lid, Wet LB
Artikel 18b, derde lid, Wet LB
Artikel 18b, zesde lid, Wet LB


Vervallen artikelleden

Artikel 18b, achtste lid, Wet LB (vervallen per 1 januari 2017)