Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 18c Wet LB Wezenpensioen
Artikel 18c, eerste lid, Wet LB
Artikel 18c, tweede lid, Wet LB
Artikel 18c, derde lid, Wet LB
Artikel 18c, vierde lid, Wet LB


Vervallen artikelleden

Artikel 18c, zevende lid, Wet LB (vervallen per 1 januari 2017)