Overzicht Vragen en Antwoorden en handreikingen artikel 18d Wet LB Overschrijden maximaal uitkeringsniveau
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, Indexatie
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, Variabilisering
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, Overschrijden fiscale maxima na waardeoverdracht
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Uitruil
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel e, Aanpassen ingangsdatum ouderdomspensioen aan pensioenrichtleeftijd
Artikel 18d, tweede lid, Voorwaarden uitruil
Artikel 18d, derde lid, Variabilisering tot AOW-leeftijd
Artikel 18d, vierde lid, Variabilisering pensioenuitkeringen beschikbare-premieregeling