Overzicht Vragen en Antwoorden en handreikingen artikel 18e Wet LB (tot 31-12-2004) Overbruggingspensioen
Artikel 18e, tweede lid, Wet LB
Artikel 18e, derde lid, Wet LB