Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 18f Wet LB Nabestaandenoverbruggingspensioen
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 18f Wet LB