Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 18g Wet LB Dienstjaren / Pensioengevend loon
Artikel 18g, eerste lid, Wet LB
Artikel 18g, tweede lid, Wet LB