Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 18h Wet LB Pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer
(vervallen per 1 april 2017, o.g.v. artikel 38n Wet LB nog van toepassing voor bestaande aanspraken)
 
Artikel 18h, eerste lid, Wet LB
Artikel 18h, tweede lid, Wet LB