Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 19 Wet LB Pensioenopbouw en loon aanzienlijk lager dan gebruikelijk
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 19 Wet LB