Overzicht V&A artikel 19a Wet LB Verzekeraar pensioen en stamrecht
 
Artikel 19a, eerste lid, Wet LB


Vervallen artikelleden

Artikel 19a, tweede lid, Wet LB (vervallen per 1 januari 2017)