Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 19b Wet LB Ouderdomspensioen
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 19b, eerste lid, Wet LB
Artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2016)
Artikel 19b, tweede lid, Wet LB
Artikel 19b, derde lid, Wet LB
Artikel 19b, vierde lid, Wet LB
Artikel 19b, vijfde lid, Wet LB


Vervallen artikellid

Artikel 19b, achtste lid, Wet LB (vervallen per 1 januari 2017)