Overzicht V&A en handreikingen artikel 19c Wet LB Rechtszekerheid
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 19c, eerste lid, Wet LB
Artikel 19c, tweede lid, Wet LB