Overzicht V&A en handreikingen artikel 19d Wet LB Aanwijzingsbevoegdheid
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 19d Wet LB