Overzicht V&A en handreikingen artikel 19f Wet LB Delegatiebepaling
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 19f Wet LB