Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 19g Wet LB Levensloopverlofregeling
Artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)
Artikel 19g, tweede lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)
Artikel 19g, derde lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)
Artikel 19g, vierde lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)
Artikel 19g, vijfde lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)
Artikel 19g, zesde lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)
Artikel 19g, zevende lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)
Artikel 19g, achtste lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)
Artikel 19g, negende lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)