Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 22ca Wet LB Levensloopverlofkorting
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 22ca, eerste lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006): Recht op levensloopverlofkorting