Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 32ba Wet LB Regeling voor vervroegde uittreding
Artikel 32ba, derde lid, Wet LB
Artikel 32ba, zesde lid, Wet LB
Artikel 32ba, zevende lid, Wet LB
Artikel 32ba, achtste lid, Wet LB