Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 36a Wet LB Verlofspaarregeling
Artikel 36a, tweede lid, Wet LB (tekst vanaf 1 januari 2006)