Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 36b Wet LB Overgangsbepalingen verzekeraar op 31 december 1994 bestaande pensioenaanspraken
Artikel 36b Wet LB