Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 38a Wet LB (tekst 2004) Prepensioenregelingen
Artikel 38a, tweede lid, Wet LB
Artikel 38a, derde lid, Wet LB
Artikel 38a, vierde lid, Wet LB
Artikel 38a, vijfde lid, Wet LB
Artikel 38a, zevende lid, Wet LB