Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 38d Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande prepensioenregelingen
Artikel 38d, tweede lid, Wet LB
Artikel 38d, derde lid, Wet LB