Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 38e Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande ouderdomspensioenregeling
Artikel 38e, derde lid, Wet LB