Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 38f Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2004 bestaande regeling voor overbruggingspensioen
Artikel 38f, derde lid, Wet LB
Artikel 38f, vierde lid, Wet LB