Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 38n Wet LB Overgangsrecht voor op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken
 
Artikel 38n, eerste lid, Wet LB
Artikel 38n, tweede lid, Wet LB
Artikel 38n, derde lid, Wet LB
Artikel 38n, vierde lid, Wet LB
Artikel 38n, vijfde lid, Wet LB