• Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017 (Vraag & Antwoord 17-037 d.d. 171117)
 • Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom (netto) afkoopsom (Vraag & Antwoord 17-035 d.d. 131017)
 • Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom (Vraag & Antwoord 17-034 d.d. 131017)
 • Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-031 d.d. 050717)
 • Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-032 d.d. 140617)
 • Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen (Vraag & Antwoord 17-016 d.d. 010417)
 • Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner (Vraag & Antwoord 17-015 d.d. 010417)
 • Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen (Vraag & Antwoord 17-006 d.d. 010417)
 • Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen (Vraag & Antwoord 17-005 d.d. 010417)
 • Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking (Vraag & Antwoord 17-004 d.d. 010417)
 • Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten (Vraag & Antwoord 17-003 d.d. 010417)
 • Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017 (Vraag & Antwoord 17-037 d.d. 171117)
 • Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht (Vraag & Antwoord 17-001 d.d. 101117)
 • Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom (netto) afkoopsom (Vraag & Antwoord 17-035 d.d. 131017)
 • Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-032 d.d. 140617)
 • Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen (Vraag & Antwoord 17-016 d.d. 010417)
 • Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner (Vraag & Antwoord 17-015 d.d. 010417)
 • Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 17-014 d.d. 010417)
 • Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans (Vraag & Antwoord 17-013 d.d. 010417)
 • Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen (Vraag & Antwoord 17-006 d.d. 010417)
 • Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen (Vraag & Antwoord 17-005 d.d. 010417)
 • Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking (Vraag & Antwoord 17-004 d.d. 010417)
 • Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten (Vraag & Antwoord 17-003 d.d. 010417)
 • Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 38o Wet LB Afkoop op 1 april 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken
   
  Artikel 38o, eerste lid, Wet LB
  Artikel 38o, tweede lid, Wet LB
  Artikel 38o, derde lid, Wet LB