Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 38p Wet LB Oudedagsverplichting
 
Artikel 38p, eerste lid, Wet LB
Artikel 38p, tweede lid, Wet LB
Artikel 38p, derde lid, Wet LB
Artikel 38p, vierde lid, Wet LB
Artikel 38p, vijfde lid, Wet LB