Overzicht Vragen en Antwoorden artikel 39d Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2011 bestaande levensloopregeling
Artikel 39d, eerste lid, Wet LB