Overzicht Vragen en Antwoorden artikel artikel 39f Wet LB Overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten
Artikel 39f, eerste lid, Wet LB
Artikel 39f, tweede lid, Wet LB
Artikel 39f, derde lid, Wet LB (vervallen per 1 januari 2015)