Overzicht artikel 11 Wet LB Vrijgesteld loon
 
Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB: Stamrechten ter vervanging van gederfd loon
Artikel 11, eerste lid, onderdeel j, Wet LB: Ingehouden pensioenpremies