Overzicht artikel 18 Wet LB Pensioen
 
Artikel 18, eerste lid, Pensioenregeling
Artikel 18 tweede lid, Tijdelijk (nabestaanden-) overbruggingspensioen
Artikel 18 derde lid, Splitsen bovenmatige pensioenregeling