Overzicht artikel 18b Wet LB Partnerpensioen
 
Artikel 18b, eerste lid, NP op basis van eindloon
Artikel 18b, tweede lid, NP op basis van middelloon
Artikel 18b, derde lid, NP op basis van beschikbare premie
Artikel 18b, vierde lid, Bepaalde/onbepaalde nabestaande
Artikel 18b, vijfde lid, Dienstjarensimulatie / bereikbaar loon
Artikel 18b, zesde lid, Ingangstijdstip PP
Artikel 18b, zevende lid, Maximum PP