Overzicht artikel 18c Wet LB Wezenpensioen
 
Artikel 18c, eerste lid, WzP op basis van eindloon
Artikel 18c, tweede lid, WzP op basis van middelloon
Artikel 18c, derde lid, WzP op basis van beschikbare premie
Artikel 18c, vierde lid, Ingangstijdstip Wzp
Artikel 18c, vijfde lid, Maximum WzP
Artikel 18c, zesde lid, WzP volle wezen