Overzicht artikel 18d Wet LB Overschrijden maximaal uitkeringsniveau
 
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, Indexatie
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, Variabilisering
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, Waardeoverdracht
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Ruil pensioenaanspraken
Artikel 18d, eerste lid, onderdeel e, Herrekening na verhogen pensioenrichtleeftijd
Artikel 18d, tweede lid, Beperkingen ruil pensioenaanspraken
Artikel 18d, derde lid, Variabilisering tot AOW-leeftijd
Artikel 18d, vierde lid, Variabele pensioenuitkering Wet verbeterde premieregeling