Overzicht artikel 18e Wet LB Tijdelijk overbruggingspensioen
(Regime Wet fiscale behandeling van pensioenen)
 
Artikel 18e, eerste lid, onderdeel a, Ingangsdatum
Artikel 18e, eerste lid, onderdeel b, Maximaal opbouwpercentage
Artikel 18e, tweede lid, Uitstellen ingangsdatum bij doorwerken
Artikel 18e, derde lid, Overeenkomstige toepassing artikel 18a, negende lid, Wet LB