Overzicht artikel 18f Wet LB Nabestaandenoverbruggingspensioen
 
Artikel 18f Algemeen
Artikel 18f, onderdeel a, Ingangsdatum en looptijd
Artikel 18f, onderdeel b, Begunstigden
Artikel 18f, onderdeel c, Maximale uitkering