Overzicht artikel 18g Wet LB Dienstjaren/deelnemingsjaren/pensioengevend loon
 
Artikel 18g, eerste lid, Regels met betrekking tot dienstjaren of deelnemingsjaren
Artikel 18g, tweede lid, Regels met betrekking tot pensioengevend loon