Overzicht artikel 19b Wet LB Aanspraak als loon uit vroegere dienstbetrekking
 
Artikel 19b, eerste lid, Afkoop, afzien en prijsgeven aanspraak
Artikel 19b, eerste lid, Afkoop, afzien en prijsgeven aanspraak (tekst 2016)
Artikel 19b, tweede lid, Waardeoverdracht
Artikel 19b, derde lid, Echtscheiding
  Artikel 19b,vierde lid, Voorwaardelijke waardeoverdracht naar buitenland
  Artikel 19b, vijfde lid, Uitzonderingen afkoopverbod Pensioenwet
   Artikel 19b, zesde lid, Aanwijzingsbevoegdheid waardeoverdracht buitenland
    Artikel 19b, zevende lid, Gevolgen niet voldoen aan gestelde voorwaarden


     Vervallen artikellid

     Artikel 19b, achtste lid, Wet LB Aanwijzingsbevoegdheid prijsgeven pensioen eigen beheer (vervallen per 1 januari 2017)