Overzicht artikel 19c Wet LB Rechtszekerheid
 
Artikel 19c, eerste lid: Verzoek om beoordeling pensioenregeling
Artikel 19c, tweede lid: Aanpassen pensioenregeling met terugwerkende kracht
Artikel 19c, derde lid: Overeenkomstige toepassing voor VUT-regelingen