Overzicht artikel 19f Wet LB Delegatiebepaling
 
Artikel 19f Delegatiebepaling