Overzicht artikel 19g Wet LB Levensloopregeling
 
Artikel 19g, eerste lid, Omschrijving levensloopregeling
Artikel 19g, tweede lid, Beschikken over voorziening levensloopregeling
Artikel 19g, derde lid, Aanwenden voor levensloopregeling ingehouden loon
Artikel 19g, vierde lid, Uitvoerders levensloopregeling
Artikel 19g, vijfde lid, Geen samenloop deelname levensloopregeling met deelname spaarloonregeling
Artikel 19g, zesde lid, Niet toegestane handelingen
Artikel 19g, zevende lid, Omzetten aanspraak levensloopregeling in aanspraak pensioenregeling
Artikel 19g, achtste lid, Uiterlijk aanwenden voorziening levensloopregeling
Artikel 19g, negende lid, Delegatiebepaling