Overzicht artikel 32ba Regeling voor vervroegde uittreding
 
Artikel 32ba, eerste lid, Eindheffing 26%
Artikel 32ba, tweede lid, Tijdstip betaling of bijdrage
Artikel 32ba, derde lid, Drukken betaling of bijdrage
Artikel 32ba, vierde lid, Afkoop of vervreemding aanspraak
Artikel 32ba, vijfde lid, Gevolgen afkoop of vervreemding aanspraak
Artikel 32ba, zesde lid, Definitie regeling voor vervroegde uittreding
Artikel 32ba, zevende lid, Rechtszekerheid
Artikel 32ba, achtste lid, Delegatiebepaling