Overzicht artikel 38a Wet LB Prepensioen
(Regime Wet fiscale behandeling van pensioenen)
 
Artikel 38a, eerste lid, Mogelijkheid van prepensioen
Artikel 38a, tweede lid, Omschrijving prepensioen
Artikel 38a, derde lid, Uitstellen van prepensioen
Artikel 38a, vierde lid, Vervroegen van prepensioen
Artikel 38a, vijfde lid, Verhogen maximaal opbouwpercentage
Artikel 38a, zesde lid, Beperking geldigheidsduur artikel 38a Wet LB
Artikel 38a, zevende lid, Overeenkomstige toepassing artikel 18a, negende lid Wet LB