Overzicht artikel 38b Wet LB Overgangsrecht bestaande pensioenaanspraken
(Regime Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling)
 
Artikel 38b Wet LB Overgangsrecht bestaande pensioenaanspraken